Статут

Продължава

Правомощия и компетенции

Продължава

Структура

Продължава

Нашите офиси


Контакти


 

Адрес

гр. София, ул. Париж №5

 


 

Работно време

09:00 - 17:30, всеки работен ден

 


 

Оперативен център (24/7)

+3592 987 55 55

 


 

Факс

+3592 9377221

 


 

Електронна поща

inspectorat@inspectorat-so.org

 


 

text4495

Ръководствоинж. Веска Георгиева

инж. Веска Георгиева

Директор

инж. Петър Николов

инж. Петър Николов

Началник отдел "Контрол по опазване на околната среда"

Радослав Лазаров

Радослав Лазаров

Началник отдел "Оперативен център с мобилни групи"

 инж. Методи Йорданов

инж. Методи Йорданов

Началник отдел "АИО"

Васко Христов

Васко Христов

Началник отдел "ОК"

инж. Янислав Чулев

инж. Янислав Чулев

Началник отдел "КТРД"

Новини

22 Юни

Ежедневен контрол на състоянието на дъждоприемните шахти

Инспекторите осъществяват ежедневен мониторинг на състоянието на дъждоприемните шахти и при необходимост се почистват от екипи на фирмите по чистота и Софийска вода. С оглед  на силните дъждове и очакваните валежи контролът е засилен. Проверява се и състоянито на подлезите и подходите за метростанциите. На територията на столицата има регистрирани над 35 000 броя работещи дъждоприемни шахти, от които от началото на годината до настоящия момент поради необходимост са почистени над 5 500 броя. Само за периода от 20 до 22 юни са почистени  над 500 .

 

Продължава...
20 Юни

Акт получи фирма, която закара смесени отпадъци на завода в Садината

Екип от експерти на Столична община, Столичен инспекторат и общинско предприятие за третиране на отпадъци /ОП“СПТО“/ осъществява контрол на фирмите, транспортиращи отпадъци и мониторинг на постъпващите такива в Завода за механично и биологично третиране на отпадъци в м. Садината, с. Яна.
При една от проверките е установено, че юридическо лице, разтоварва отпадъци, несъответстващи на битови отпадъци. Дружеството събира и транспортира отпадъци по реда на чл.24 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

За установеното нарушение служителите от Столичен инспекторат са съставили акт за установяване на административно нарушение. Наложената санкция на юридическото лице ще бъде в размер от 700 до 20 000 лв.

Проверките продължават.

Продължава...
19 Юни

От 21 -23 юни мобилният пункт ще събира опасни отпадъци в 4 района

От 21-23 юни ще се проведе тридневна лятна кампания за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата, която ще обхване четири столични района – „Овча купел", „Лозенец"/„Триадица" и „Слатина".

Мобилният събирателен пункт ще бъде разположен от 8.30 до 14.30 часа, както следва:

Район „Овча купел"

21.06.2018 г. (четвъртък) – бул. „Цар Борис III" № 136 Б, пред районна администрация „Овча купел".

Райони „Лозенец" и „Триадица"

22.06.2018 г. (петък) – бул. „Арсеналски" № 97, на паркинга до светофара на кръстовището с ул. „Богатица".

Район „Слатина"

23.06.2018 г. (събота) – бул. „Шипченски проход" № 67, пред районна администрация „Слатина".

Безплатно ще се приемат следните опасни отпадъци, образувани от домакинствата:

Живак и живаксъдържащи уреди (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни)
Лакове и бояджийски материали
Домакински препарати и химикали
Мастила и замърсени опаковки
Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)
Действащата Система е единственият възможен законен начин гражданите на столицата да предадат съхраняваните в домовете си отровни препарати и химикали.

0700 11 750 е универсалният тел. номер за запитвания и заявки.

Системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата, плод на съвместните усилия на Столична община и БалБок Инженеринг АД, се прилага успешно на територията на Общината за седма поредна година.

Продължава...
15 Юни

Засилени проверки се извършиха за неправилно паркиране в район "Слатина" на 13 и 15 юни

Инспекторите от Столичен инспекторат извършиха засилени проверки за неправилно паркиране върху тротоар в район "Слатина", главно в кв. Рудута. В рамките на двата дена 13 и 15 юни 2018г.проверките обхванаха улиците : „Калиманци”, „Стоил войвода”, „Велчо Атанасов”, „Георги Пеячевич”, „Марагидик”, „Иларион Драгостинов”, „Петър Богдан”, „Каймакчалан”, „Голаш” и др. Установени са 81 броя водачи на автомобили, които са паркирали върху тротоари. Инспекторите са съставили 76 броя констативни протоколи на водачи на МПС, на които ще им бъдат съставени санкции за административно нарушение и на място на нарушението с фиш са глобени 5 шофьора.

За неправилно паркиране върху тротоар глобата е от 50 до 200 лв.

Проверките продължават и в други райони на столицата.

 

Продължава...
14 Юни

Мият се пешеходните пътеки

Голям брой от пешеходните пътеки са замърсени от следи от гуми и други причинители те да не са видими за шофьорите. За да се осигури безопасното преминаване на гражданите по пешеходните пътеки и те да се виждат ясно, те ще мият. Дейността ще се извършва успоредно с  миене на булеварди и улици. Измиването става ръчно с четки и с екологично чист препарат. Измити са пешеходните пътеки на ул. "Г.С. Раковски" в участъка от бул. "Ал. Дондуков" до бул. "Сливница".  Дейността се извършва след 12.00 ч., за да не възпрепятства трафика. За качественото изпълнение на миенето следят екипи на Столичен инспекторат.

 

Продължава...